Citect từ phiên bản 7.2 có Metadata rất hay có thể truyền nhiều dữ liệu một lúc từ Citect xuống PLC thông qua 1 Button . Chức năng này rất tốt để lưu mẫu trong nhiều ứng dụng , tuy nhiên khi thiết lập 1 mẫu trong metadata nếu dùng nhiều dữ liệu khi lưu nó trên trang đồ họa rất lâu mới xong . Nếu dùng nhiều Button để lưu nhiều mẫu trên cùng 1 trang đồ họa thì dường như không thể . Mình nghe nói có Toolkit Citect MetaData có thể nhập dữ liệu từ Excel vào Metadata rất nhanh . Bạn nào đã dùng xin chia sẻ .