Xin giúp đỡ! tình hình là mình cần xây dựng hàm truyền của các vùng nhiệt lò nung trong nhà máy cán thép (có 3 vùng nhiệt đó). bạn nào có kinh nghiệm về mảng này xin chia xẻ kinh nghiệm hoặc gợi ý giúp mình với?! thanks.