Untitled.png

Chào các bạn, Mình đang có một lỗi khi Compile Citect, khi chạy đến phần này thì trình compile ẩn đi không báo lỗi hay thành công hay không, bạn nào gặp tình huống này rồi hay biết cách chỉ cho mình với.

Cám ơn nhiều !