Em chào các anh!

Hiện tại em đang muốn nghiên cứu về Vijeo Citect, em định dùng s7-200 kết nối với Vijeo Citect qua pc access nhưng em không biết add OPC để liên kết pc access với Vijeo Citect như thế nào cả. Có anh nào đi trước đã làm rồi có thể chia sẻ giúp e với.