Phần này có nhiều cách xử lý để tách cái Word đó ra . Nhân logic hoặc là di chuyển Byet .Sau đó thì tha hồ mà làm tiếp .