anh có thể up lại mấy cái link từ part 1 - 10 o trên không?em đang rất cần?em thanks anh trước nha!