bài này theo dõi 2 năm rồi mà chưa có câu trả lời.
anh aubaoquoc có kết quả chưa ạ.