Mình có 1 màn hình PWS6600C-P, lúc đầu trong HMI đã có chương trình sẵn,mình RUN vẫn bình thường.

Sau đó mình download chương trình mới vào, khi tắt nguồn mở lại thì trong fần self-test nó bị "Firmware Checksum ... Failed", mình cố gắng downoad chương trình lại vẫn như vậy (download diễn ra trong hòa bình và hữu nghị đến khi 100%).

Không biết vấn đề này do đâu, mong các bạn đã kinh nghiệm với dòng này cho mình 1 lời chỉ bảo. Mình đang dùng bản ADP v6.5 (trước jờ mình vẩn xài bản 6.5 cho tất cả HMI Hitech, mình ko dùng v6.7 vì nó gây ra nhiều lỗi khó chịu)