Hiện mình đang có một con R88D-UA08HA của omron.
Tuy nhiên mình không tìm được phần mềm điều khiển qua PC.
Việc điều khiển qua Parameter thì mình đã đk được rồi.
Thêm vào đó mình đang muốn điều khiển vị trí động cơ này. Tuy nhiên đây là động cơ dạng tín hiệu vào Analog Input nên mình gặp khó khăn, anh em trong diễn đàn ai có thể chia sẻ phương pháp thì mình rất cảm ơn.