Chào các bác trong diễn đàn !

Lúc trước e có dùng PLC thật 241 và dùng Vijeo Designer để mô phỏng thì ok.

Nhưng khi dùng SoMachine + Vijeo Designer để mô phỏng thì không được ? Các bác cho e hỏi cách để set giao tiếp được không ạ ?

E cám ơn.