Chào các bạn!
Tình hình là mình viết trên logo comfort 8.0 32 bit mà không transfer sang logo được, bạn nào có bản full cho mình xin với. Cãm ơn!