Pác nào có phần mềm VTWIN lập trình cho HMI loại ESA thì giúp mình với. Mình dowload trên trang chính của nó mà không được http://www.esa-automation.com/en/dow...win-downloads/
Trân trọng.