Đăng Ký
Kết quả 1 đến 5 của 5
 1. #1
  Thành viên Mới
  Ngày tham gia
  Feb 2012
  Bài viết
  4
  Thanks
  0
  0 lượt trong 0 bài viết

  {help} Factory Talk View ME 8.0

  Hiện tại mình đang dùng Factory Talk View ME 8.0 nhưng chưa crack. Anh(em) trong diễn đàn biết giúp đỡ em với?

 2. #2
  Thành viên cấp 1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  34
  Thanks
  14
  0 lượt trong 0 bài viết
  bạn có thể làm theo như hướng dẫn này. như mình đã crack đc.
  Dùng phần mềm hexeditor để đổi dữ liệu.
  http://plcforum.uz.ua/viewtopic.php?f=12&t=23113
  Passion is the golden key of success

 3. #3
  Thành viên cấp 3
  Ngày tham gia
  Oct 2012
  Bài viết
  105
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Trích dẫn Gửi bởi thaihoats Xem bài viết
  Hiện tại mình đang dùng Factory Talk View ME 8.0 nhưng chưa crack. Anh(em) trong diễn đàn biết giúp đỡ em với?
  Link download đã bị hỏng, bạn còn hương dẫn không post lên nhé

 4. #4
  Thành viên cấp 1
  Ngày tham gia
  Sep 2015
  Bài viết
  34
  Thanks
  14
  0 lượt trong 0 bài viết
  Link vẫn oke mà bạn, ko thì mình copy lên đây lun.

  Factory talk Activation Version 3.62.11

  Hexedit C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\FactoryTalk Activation\flexsvr.exe
  ************************************
  Address: EE380
  From: 55 8B EC
  To: 33 C0 C3
  ************************************

  Hexedit C:\Program Files\Common Files\Rockwell\FTACommon.dll
  ************************************
  Address:A8780
  From: 55 8B EC
  To: 33 C0 C3
  ************************************

  C:\Program Files\Common Files\Rockwell\RSpers32.dll
  ************************************
  Address: A0F2B
  From: 34 08
  To: 30 90
  ************************************

  C:\Program Files\Rockwell Software\RSLinx\RSLINX.EXE
  ************************************
  Address: 1AD036
  From: 0F 85 46 03 00 00
  To: E9 2C 00 00 00 90
  ************************************

  C:\Program Files\Rockwell Software\RSLinx\FTAStub.dll
  ************************************
  Address: 11E2
  From: 40 03
  To: 09 00
  ************************************

  If fresh install of rockwell product open ftasystem.lic from C:\Users\Public\Documents\Rockwell Automation\Activations for edit,
  copy following to the file and save make sure to keep the FTA Placeholder at bottom of lic file in file.
  Code:


  # Rockwell Automation License File
  # Copyright (C) 2003-2010 All Rights Reserved

  SERVER this_host ANY
  USE_SERVER
  VENDOR flexsvr
  FEATURE rsi.master flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:MASTER LICENSE" SN=0000000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"

  FEATURE RSLINX.GW flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:RSLINX.EXE GW" SN=0000000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"

  FEATURE RS5K_700.exe flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:RS5K_700.exe" SN=0000000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"

  FEATURE RS500P.EXE flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:RSlogix 500" SN=0000000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"

  FEATURE RSLgx5P.exe flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:RSLgx5P.exe" SN=0000000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"

  FEATURE WED32.EXE flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:WED32.EXE" SN=0000000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"

  FEATURE RSARCH.EXE flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:RSARCH.EXE" SN=0000000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"
  FEATURE RSARCH.PERS flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:RSARCH.PERS" SN=0000000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"

  FEATURE RSVME.STUDIO flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:RSVME.STUDIO" SN=1564000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"
  FEATURE RSV.STUDIO flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:RSV.STUDIO" SN=1564000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"

  FEATURE PlantPAx_ModelBuilder.exe flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:PlantPAx_ModelBuilder.ex e" SN=0000000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"
  Passion is the golden key of success

 5. #5
  Thành viên cấp 3
  Ngày tham gia
  Oct 2012
  Bài viết
  105
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Trích dẫn Gửi bởi nhoskonvt Xem bài viết
  Link vẫn oke mà bạn, ko thì mình copy lên đây lun.

  Factory talk Activation Version 3.62.11

  Hexedit C:\Program Files (x86)\Rockwell Software\FactoryTalk Activation\flexsvr.exe
  ************************************
  Address: EE380
  From: 55 8B EC
  To: 33 C0 C3
  ************************************

  Hexedit C:\Program Files\Common Files\Rockwell\FTACommon.dll
  ************************************
  Address:A8780
  From: 55 8B EC
  To: 33 C0 C3
  ************************************

  C:\Program Files\Common Files\Rockwell\RSpers32.dll
  ************************************
  Address: A0F2B
  From: 34 08
  To: 30 90
  ************************************

  C:\Program Files\Rockwell Software\RSLinx\RSLINX.EXE
  ************************************
  Address: 1AD036
  From: 0F 85 46 03 00 00
  To: E9 2C 00 00 00 90
  ************************************

  C:\Program Files\Rockwell Software\RSLinx\FTAStub.dll
  ************************************
  Address: 11E2
  From: 40 03
  To: 09 00
  ************************************

  If fresh install of rockwell product open ftasystem.lic from C:\Users\Public\Documents\Rockwell Automation\Activations for edit,
  copy following to the file and save make sure to keep the FTA Placeholder at bottom of lic file in file.
  Code:


  # Rockwell Automation License File
  # Copyright (C) 2003-2010 All Rights Reserved

  SERVER this_host ANY
  USE_SERVER
  VENDOR flexsvr
  FEATURE rsi.master flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:MASTER LICENSE" SN=0000000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"

  FEATURE RSLINX.GW flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:RSLINX.EXE GW" SN=0000000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"

  FEATURE RS5K_700.exe flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:RS5K_700.exe" SN=0000000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"

  FEATURE RS500P.EXE flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:RSlogix 500" SN=0000000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"

  FEATURE RSLgx5P.exe flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:RSLgx5P.exe" SN=0000000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"

  FEATURE WED32.EXE flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:WED32.EXE" SN=0000000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"

  FEATURE RSARCH.EXE flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:RSARCH.EXE" SN=0000000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"
  FEATURE RSARCH.PERS flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:RSARCH.PERS" SN=0000000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"

  FEATURE RSVME.STUDIO flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:RSVME.STUDIO" SN=1564000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"
  FEATURE RSV.STUDIO flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:RSV.STUDIO" SN=1564000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"

  FEATURE PlantPAx_ModelBuilder.exe flexsvr 1.0 permanent 10 VENDOR_STRING=9999999 \
  HOSTID=ANY vendor_info="PRODUCT_NAME:PlantPAx_ModelBuilder.ex e" SN=0000000001 \
  SIGN="0034 5678 90AB CDEF 1122 3344 5566 7700 FFFF FFFF FFFF \
  FFFF FFFF FFFF FFFF"
  Cảm ơn bạn. Bạn nhoskonvt cho mình hỏi đối với bản SE thì sài được không hay chỉ ME.
  Lần sửa cuối bởi huyenthaigia, ngày 02-29-2016 lúc 03:35 PM.

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Back to Top