Các cao thủ cho mình hỏi:


1. Trong FTV có giới hạn số tag được sử dụng không hay muốn mua license với số lượng tag bao nhiêu cũng có?

2. 1 hệ thống cỡ 60k tag thì 1 server có quản lý nỗi không? 60k tag trong đó có khoảng 400 tag log in the historian?

3. Mình có redundant server nếu server 1 bị lỗi thì mất bao lâu để server thứ 2 take over?

4. Trend trong FTV có chức năng tự động tính giá trị trung bình không?

5. Có chức năng alarm group không? Mình có thể disable mỗi lần 1 group alarm không?