Mình đang gặp khó khan trong việc upload chương trình màn hình TK6070iQ từ một máy phát. Em cắm trực tiếp USB vào màn hình và thực hiện Upload, nhưng khi upload xong thì không Decombile được ( file upload được có dạng cursor.xbm, tìm hoài không thấy dạng .xob để Decombile). Mình đang sử dụng phần mềm EB8000.4.65.17.
Rất mong anh em nào trong diễn đàng đã làm rồi hoặc biết giúp đỡ với.
Cảm ơn nhiều nhiều.