Hi all.
Hiện tại em đang tìm hiểu màn hình KTP1000 Basic PN. Em đã kết nối được PC với HMI nhưng khi Download xong nhấn nút nhấn Start trên màn hình thì nó báo: "No Project avaliable. Please transfer" mọi người ai đã từng làm qua nhé.
13318983_510549742478337_1366232181_n.jpg13329793_510549675811677_1471534912_n.jpgbandicam 2016-05-31 17-13-13-857.jpgbandicam 2016-05-31 17-14-00-224.jpg