Cho e hỏi: Giờ e đang làm về mảng thu thập dữ liệu trên PLC S7-1200 qua WinCC. E đã tạo 1 bảng " View table" trên winCC, e cũng cài đặt một số thuộc tính cho bảng rồi. Trên bảng này, khi em muốn xuất dữ liệu và in dữ liệu thì dùng nút ấn trên bảng. Nếu muốn đặt 1 mốc thời gian nào đó cho bảng tự xuất dữ liệu và in ra thì có được ko ạ.

Ngoài ra, còn cách xuất dữ liệu nào khác không ạ, ac nào biết giúp e vs.