Đăng Ký

Mặt cười

Explanation

'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Danh sách mặt cười

What to Type
Resulting Graphic
Meaning
 • Onion
 • la la la
  53
  53
 • :85:
  85
  85
 • :117:
  117
  117
 • :21:
  21
  21
 • come on baby
  42
  42
 • :74:
  74
  74
 • :106:
  106
  106
 • cổ động
  138
  138
 • :10:
  10
  10
 • :63:
  63
  63
 • :95:
  95
  95
 • :127:
  127
  127
 • :(
  31
  31
 • ối giời
  52
  52
 • hello
  84
  84
 • :116:
  116
  116
 • cái gì vậy?
  20
  20
 • uống nước
  41
  41
 • xui tận mạng
  73
  73
 • :105:
  105
  105
 • :137:
  137
  137
 • :9:
  9
  9
 • :62:
  62
  62
 • :94:
  94
  94
 • ta là ma đây
  126
  126
 • :30:
  30
  30
 • lạnh cóng
  51
  51
 • hả?
  83
  83
 • love you
  115
  115
 • xấu hổ quá
  19
  19
 • tụng kinh
  40
  40
 • thư giãn
  72
  72
 • hơ hơ
  104
  104
 • tặng hoa
  136
  136
 • :8:
  8
  8
 • ;)
  61
  61
 • :93:
  93
  93
 • xoáy xoáy xoáy
  125
  125
 • :29:
  29
  29
 • thở dài than ng�
  50
  50
 • :((
  82
  82
 • :))
  114
  114
 • :18:
  18
  18
 • :39:
  39
  39
 • :-(
  71
  71
 • :103:
  103
  103
 • :135:
  135
  135
 • thôi miên
  60
  60
 • hộc máu
  92
  92
 • kiss me
  124
  124
 • :28:
  28
  28
 • stress
  49
  49
 • :81:
  81
  81
 • :113:
  113
  113
 • giúp em với
  đừng bỏ em
  đừng bỏ em
 • :17:
  17
  17
 • ;))
  38
  38
 • :70:
  70
  70
 • :102:
  102
  102
 • :134:
  134
  134
 • help
  59
  59
 • :91:
  91
  91
 • hết hồn á
  123
  123
 • :27:
  27
  27
 • ax ax ax
  48
  48
 • :80:
  80
  80
 • :112:
  112
  112
 • =))
  =))
  =))
 • fight with me
  16
  16
 • :37:
  37
  37
 • :-((
  69
  69
 • huhuhu
  101
  101
 • :133:
  133
  133
 • :58:
  58
  58
 • ngầu quá
  90
  90
 • :122:
  122
  122
 • :26:
  26
  26
 • :47:
  47
  47
 • :79:
  79
  79
 • thổi sáo
  111
  111
 • chết nè
  chết nè
  chết nè
 • đá bay đi
  15
  15
 • :68:
  68
  68
 • :dap_chet:
  100
  100
 • :132:
  132
  132
 • :)
  36
  36
 • đón banh
  57
  57
 • :89:
  89
  89
 • ngầu quá ta
  121
  121
 • :25:
  25
  25
 • :46:
  46
  46
 • :78:
  78
  78
 • :110:
  110
  110
 • súng nè
  súng nè
  súng nè
 • :14:
  14
  14
 • nham hiểm
  67
  67
 • bibi
  99
  99
 • ;-)
  131
  131
 • :(((
  35
  35
 • birthday
  56
  56
 • :88:
  88
  88
 • ha lê ha lê hấp
  120
  120
 • :24:
  24
  24
 • :45:
  45
  45
 • :dead:
  77
  77
 • cool
  109
  109
 • layong
  layong
  layong
 • số zech
  13
  13
 • :66:
  66
  66
 • :98:
  98
  98
 • đã quá ah
  130
  130
 • :34:
  34
  34
 • lalala
  55
  55
 • :87:
  87
  87
 • cổ vũ nè
  119
  119
 • :23:
  23
  23
 • huhu
  44
  44
 • gió thổi
  76
  76
 • bằng cấp
  108
  108
 • hoa mắt vì tiền
  $$
  $$
 • :12:
  12
  12
 • botay.com
  65
  65
 • :97:
  97
  97
 • :129:
  129
  129
 • hihihihi
  33
  33
 • chóng mặt
  54
  54
 • :86:
  86
  86
 • :118:
  118
  118
 • :22:
  22
  22
 • heya
  43
  43
 • dream
  75
  75
 • lạnh quá
  107
  107
 • cổ vũ
  139
  139
 • :11:
  11
  11
 • bái phục
  64
  64
 • :idea:
  96
  96
 • :trom:
  128
  128
 • :32:
  32
  32
Back to Top